Våre tjenesterVåre tjenester

Førrettslig inkasso
Betalingsmislighold er i de fleste tilfeller midlertidig. I gjennomsnitt løser vi mer enn 80% av inkassosakene før rettslige skritt iverksettes. En kunde til inkasso trenger ikke å være en tapt kunde. Det er kostbart å skaffe nye kunder, og det er derfor god økonomi å holde på de kundene man har. Vi tilbyr avtaler med skyldner, slik at de skal fortsette som kunder hos opprinnelige kreditorer. Vi skaper fornuftige løsninger for alle parter.

Rettslig inkasso
Selv om de fleste inkassosaker finner sin løsning basert på frivillige avtaler, er det alltid noen unntak. Dersom førrettslig inkasso ikke gir løsning, bringer vi kravet inn for rettslig behandling hos namsmannen, og til forliksrådet ved tvistespørsmål. Rettslig inkasso medfører til sikering av krav og opphever foreldelse. Rettslig pågang er et sterkt virkemiddel, og våre saksbehandlere har lang erfaring med behandling av slike saker.

Overvåking
I noen tilfeller er skyldner midlertidig ute av stand til å gjøre opp for seg. Her er det muligheter for fremtidig endring av inntekt, formue, eller gjeldssituasjon som kan føre til betaling. I slike tilfeller legger vi saker til overvåking. Fakturakrav har en foreldelse på tre år, og gjeldsbrev en foreldelse på ti år. Begge disse fristene kan oppheves og vår overvåking av skyldners status vil dermed øke muligheten for tilbakebetaling (innfrielse) av kravet.

Har du spørsmål, eller ønsker du å vite mer om våre tjenester? Ta kontakt med en av våre hyggelige saksbehandlere for en uforpliktende samtale. Kontakt oss ved å ringe 21 49 40 30 eller send en e-post til post@confide.no.